Byta elbolag företag

Byta elbolag företag?

Företagen, i alla fall de som redovisar moms, slipper ju bestraffningen som vi vanliga konsumenter råkar ut för. Vi får ju dessutom betala 25 % moms på skatten vilket ju är märkligt att vi inte har sett till att kraftfullt protestera emot. Hade detta varit i Frankrike hade riksdagshusets entré varit belagd med 200 ton med hönsskit… Franska protester | Byta elbolagVissa av våra företag är väldigt ”elintensiva” och här görs det stora påtryckningar för att man skall ha en energikostnad som matchar konkurrensläget vilket uppfylls i de flesta fall. Elbolagen gör enorma vinster och frågan är om den ”avregleringen” av elmarknaden var speciellt lyckad? Tittar man på effekterna för den enskilde elkonsumenten kan man nog säga att det har blivit avsevärt mycket mera kostsamt. Kanske kan man gissa att staten, som äger Vattenfall, ser elmarknaden som ett helt fantastiskt sätt att öka skatte-trycket på vanliga svenska hushåll. Här kan man ju få några ytterligare procent i skatteuttag utan att skatten blir direkt kopplad till skattsedeln… Kontentan av hela resonemanget är att det kanske inte spelar så stor roll om du byter elbolag då den stora kostnaden inte går att påverka överhuvudtaget. Om man som företag funderar på att byta elbolag kan man nog vara tämligen övertygad om att elbolagen har hyfsad koll på varandra och att prisskillnaden är tämligen marginell. Förslaget är att man väljer ut 2-4 etablerade elbolag och kanske 1 ”runner up” och helt enkelt gör en traditionell upphandling och där man klart och tydligt berättar att det är priset som är den avgörande faktorn för det slutliga valet av elleverantör.